Végtelen erőfeszítés, végtelen kitartás, végtelen szerénység. (Rain vezérelve)

Tudtam, hogy ránézésre nem tűnök valami nagy számnak, a megjelenésem sem túl vonzó, de a bensőm elég rendkívüli. Minden színpadra lépés előtt azt mondom magamnak, hogy én vagyok a legjobb, és minden előadás után ugyanúgy azt, hogy nem én vagyok. Ezért minden fellépés előtt 120 százalékosan kell felkészülnöm, hogy az előadáson 100 százalékos teljesítményt tudjak nyújtani. Ennek érdekében minden álló nap folyamatosan képzem magam. Már nagyon hosszú ideje alváshiányban szenvedek, mert ha éppen nem dolgozom, akkor vagy edzek, vagy a koreográfiákat és a dalokat próbálom. Éppen úgy, mint a filmfelvételek idején, ha valamit nem csináltam jól, képtelen vagyok aludni. Akár színészként, akár énekesként, a legjobbat kell tudnom kihozni magamból. De nem kell aggódni, hogy most nincs elegendő időm az alvásra, jut arra majd bőven a halálom után. (Rain)

Ez a fiatalság, ez az egészség... és a túlcsorduló önbizalom... az erőfeszítés, amit az oly hihetetlen előadásai sikeres megvalósításáért tett... és a tehetség, amit felmutat, ezek töltenek el spontán tisztelettel engem. Azt gondolom, hogy a történelem a fontos személyiségek között fogja jegyezni. Úgy, mint aki színészként és zenészként egyaránt sikeres lett. ...
Ami igazán meglepő Ji-hoonban, az az, hogy egyfajta düh, bosszúvágy és szomorúság, az összes efféle sötét, komor negatív motiváció az ő esetében rendkívül optimista és derűs módon ölt testet.
(Park Chan-wook rendező)

RAIN NAPTÁRA: 2013.07.02.

««« Előző nap                                                                                                                                                  Következő nap »»»


MÉDIA  


1.
DAUM SPORT NEWS
Forrás: http://media.daum.net/entertain/newsview?cateid=1032&newsid=20130702075005538&p=ilgansports&RIGHT_ENTER=R10
국방부 "전역 앞둔 비, 사실상 휴가 못 나갈 상황"

일간스포츠 | 작성 김연지 | 입력 2013.07.02 07:50

[일간스포츠 김연지]

국방부가 10일 만기 전역을 앞둔 가수 비(본명 정지훈)의 휴가 반납에 대해 "맞다"고 인정하면서 동시에 "조사 대상이기도 하다"고 밝혔다.

국 방부의 한 관계자는 1일 오후 일간스포츠와의 전화통화에서 "정지훈이 먼저 휴가 반납을 하겠다고 밝힌 건 맞다. 하지만 현재 연예병사에 대해 전반적으로 조사 중인 만큼 정지훈도 조사 대상이 될 수 있으니 사실상 휴가를 못 나갈 상황이기도 하다"고 전했다.

이어 이 관계자는 "정지훈이 (연예병사) 논란이 불거지기 전 휴가를 스스로 반납한 것으로 알고 있다"며 "확실한 건 공식입장을 기다려달라"고 말했다.

한편 지난달 25일 방송된 SBS '현장21'의 '연예병사들의 화려한 외출' 편에서는 일부 연예병사들이 안마시술소에 출입하는 등 군 규율을 위반한 행위를 하는 모습을 그렸다. 이후 군 복무 중인 연예병사들에게 비상이 걸렸다.

김연지 기자 yjkim@joongang.co.krAngol fordítás:

Forrás: http://memo-rain.ning.com/profiles/blogs/02-jul-13-daily-sports-the-defense-ministry-rain-is-in-a-situatio
English translation by 화니

The Defense Ministry, "Rain is in a situation where he can't actually get any vacation

The Defense Ministry has admitted that singer Rain (his real name, Jung Ji-Hoon), who is about to leave the army on the 10th, has voluntarily given up his vacation and at the same time he has also become the focus of an investigation as they are working on a recent case involving entertainment soldiers including him. Therefore, he is in a situation where he can't actually get any vacation.

During the phone call with Daily Sports in the afternoon of the 1st, an official from the military said, "We knew that 'Jung Ji-Hoon' voluntarily gave up his vacation before the controversy got bigger. We'll state our official position on the issue soon."

Meanwhile, some entertainment soldiers' attempt to violate military rules - they entered a massage parlour, etc. - was shown by SBS TV's 'The World Reporters View, The Site 21' : 'The Fancy Outing of Entertainment Soldiers' aired on the 25th of last month. Since then, the whole of the entertainment soldiers who are serving in the army, has been put on emergency alert.


Magyar fordítás:
Fordította: Harudo11

Honvédelmi Minisztérium: "Rain abban a helyzetben van, amikor valójában nem élhet semmiféle szabadsággal"

A Honvédelmi Minisztérium elismerte, hogy az énekes Rain (valódi neve Jung Ji-hoon), aki 10-én hamarosan elhagyja a hadsereget, önként lemondott a szabadságáról, de ugyanakkor ő is annak a vizsgálatnak a fókuszába került, amely a szórakoztató katonákat - beleértve őt is - érintő, közelmúltbeli ügyében folyik. Ezért olyan helyzetben van, amikor valójában nem élhet semmiféle szabadsággal.

A Daily Sporttal január 1-én délután folytatott telefonbeszélgetés során egy katonai tisztségviselő azt mondta, hogy "Tudjuk, hogy Jung Ji-hoon önként lemondott a szabadságáról, még mielőtt a probléma elhatalmasodott volna. Hamarosan közzétesszük a hivatalos álláspontunkat a kérdésben."

Eközben néhány szórakoztató katona megkísérelte áthágni a katonai szabályokat - beléptek egy masszázsszalonba stb. - amint azt bemutatta az SBS TV "A világ riportereinek nézőpontja, a 21. oldal": A szórakoztató katonák különös kirándulása, amelyet a múlt hónap 25-én sugároztak. Azóta az összes szórakoztató katona, aki a seregben szolgál, riadókészültségbe lett helyezve.


2.
INNOLIFE
Forrás: http://www.innolife.com/list.php?ac_id=3&ai_id=6403Rain returns the furlough of the latter part of the military, among the controversy of enlisted soldier in entertainment department

2013/07/02(Tue) 00:51The singer Rain, who is in the middle of military service, returned the furlough.

Rain recently returned 10 days of regular furlough, the third one before the discharge from military service on coming 10th. It was known that Rain showed his strong will that he would diligently finish his duties during the rest of the period of his military service.

Ministry of National Defense will be suspend all the rewards and furloughs until the investigation of entertainment soldier related to this controversy ends. For now, the military is in the progress of the investigation on the entertainment soldier, and the actions are to be taken depending on the investigation result. ‘The site 21’ reported the loose military service done by entertainment soldiers, which were completely different from that done by regular soldiers: freely going outside, drinking alcohol, using cell phone and going in and out of the massaging place were allowed to entertainment soldiers. By this, the viewers were enraged.

Meanwhile, the fact that Rain went outside too much to meet his girlfriend Kim Tae-Hee on last January was discovered, and he was placed in the center of the controversy of getting privileged.

Magyar fordítás
Fordította: Harudo11

Az énekes Rain, aki a katonai szolgálatának félidejében jár, visszaadta az eltávozást

A nemrég visszaadott 10 napnyi eltávozási járandósága a harmadik, mielőtt leszerel a katonaságtól a következő 10-én. Köztudott, hogy Rain erős akaratot mutatott arra, hogy szorgalmasan töltse ki a katonai szolgálatból hátralévő idejét.

A Honvédelmi Minisztérium felfüggeszti a jutalmazásokat és az eltávozásokat mindaddig, amíg a szórakoztató katonákkal kapcsolatos vizsgálat véget nem ér. Jelenleg a hadseregben folyamatban van egy nyomozás a szórakoztató katonák ügyében, és az elkövetkező lépések ennek eredményétől függenek. A "The Site 21" tudósított a szórakoztató katonák laza szolgálatteljesítéséről, amely teljesen eltér az átlagos sorkatonákétól: számukra engedélyezett, hogy szabadon kijárnak, alkoholt fogyasztanak, mobiltelefont használnak és ki és be mászkálnak a masszírozó helyekre. Ezt látva a nézők feldühödtek.

Mindeközben annak ténye, hogy Rain túl sokat járt ki találkozgatni a barátnőjével, Kim Tae-hee-vel, januárban látott napvilágot, és ezzel Rain a kivételezett helyzetről folyó vita középpontjába került.3.
Mnet - The Beatles Code 2_lvy mention Rain
Forrás: http://memo-rain.ning.com/profiles/blogs/vid-news-13-07-01-mnet-the-beatles-code-2-lvy-mention-rain

130701 The Beatles Code 2_lvy mention Rain
http://www.dailymotion.com/video/x11gf7t_130701-the-beatles-code-2-lvy-mention-rain_news

Ivy Says She was Scared by How Park Jin Young Scolded Rain

Ivy said Park Jin Young had softened considerably over the years, talking about how scary he had been in the past.

She spoke as a guest with EXO on the July 1 broadcast of Mnet′s The Beatles Code 2.

When asked what it felt like to meet with Park Jin Young after spending eight years apart, she said, "First of all, the ′half air, half sound′ technique was hard."

She then added, "He had changed a lot during the last eight years. I should say he′s become kinder and more gentle. He only used to be like that to the girls."

"He used to be really scary," she said. "I once appeared in Rain′s concert as a guest, and I saw him scolding Rain in front of 50 staff members, shouting, ′You go and practice properly!′ That was scary."

"These days he′s taken to smiling at his cellphone. I went to see what he was staring at, and it turned out he had been smiling at a video of dogs," she finished.

Photo credit: Mnet
source : enesworld
video by ratoka

Magyar fordítás:
Fordította: Harudo11

The Beatles Code 2 - Ivy megemlítette Raint
Ivy elmesélte, mennyire megijedt attól, ahogyan Park Jin Young szidta Raint

Ivy elmondta, hogy Park Jin Young sokat enyhült az évek során, és beszélt arról, hogy mennyire ijesztő volt régebben.

Az Mnet The Beatles Code 2 című adásának vendégeként szólt erről július 1-én, az EXO társaságában.

Amikor megkérdezték, hogy milyen érzés volt találkozni Park Jin Younggal, így hogy már nyolc évet töltöttek külön, azt mondta: "Először is a 'fele levegő, fele hang' technika volt nehéz."

Aztán hozzátette: "Az elmúlt nyolc év során sokat változott. Azt kell mondanom, hogy kedvesebb és gyengédebb lett. Csak a lányokhoz szokott ilyen lenni."

"Régen igazán ijesztő volt" - mondta. "Egyszer megjelent vendégként Rain egyik koncertjén, és láttam, amint lehordta Raint a stáb 50 tagja előtt, azt ordítva, hogy 'Menj és gyakorolj rendesen!' Ez igazán félelmetes volt."

"A napokban rajtakaptam, hogy mosolyog a mobiljára. Odamentem, hogy lássam, mit nézett, és kiderült, hogy egy kutyás videó láttán mosolygott." - fejezte be.Nincsenek megjegyzések: