Végtelen erőfeszítés, végtelen kitartás, végtelen szerénység. (Rain vezérelve)

Tudtam, hogy ránézésre nem tűnök valami nagy számnak, a megjelenésem sem túl vonzó, de a bensőm elég rendkívüli. Minden színpadra lépés előtt azt mondom magamnak, hogy én vagyok a legjobb, és minden előadás után ugyanúgy azt, hogy nem én vagyok. Ezért minden fellépés előtt 120 százalékosan kell felkészülnöm, hogy az előadáson 100 százalékos teljesítményt tudjak nyújtani. Ennek érdekében minden álló nap folyamatosan képzem magam. Már nagyon hosszú ideje alváshiányban szenvedek, mert ha éppen nem dolgozom, akkor vagy edzek, vagy a koreográfiákat és a dalokat próbálom. Éppen úgy, mint a filmfelvételek idején, ha valamit nem csináltam jól, képtelen vagyok aludni. Akár színészként, akár énekesként, a legjobbat kell tudnom kihozni magamból. De nem kell aggódni, hogy most nincs elegendő időm az alvásra, jut arra majd bőven a halálom után. (Rain)

Ez a fiatalság, ez az egészség... és a túlcsorduló önbizalom... az erőfeszítés, amit az oly hihetetlen előadásai sikeres megvalósításáért tett... és a tehetség, amit felmutat, ezek töltenek el spontán tisztelettel engem. Azt gondolom, hogy a történelem a fontos személyiségek között fogja jegyezni. Úgy, mint aki színészként és zenészként egyaránt sikeres lett. ...
Ami igazán meglepő Ji-hoonban, az az, hogy egyfajta düh, bosszúvágy és szomorúság, az összes efféle sötét, komor negatív motiváció az ő esetében rendkívül optimista és derűs módon ölt testet.
(Park Chan-wook rendező)

비-DAY: INCREDIBLE RAIN🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧


The most beautiful day of Cloud Hungary was the 13th of July, 2013. Not only because we celebrated Rain, who was discharged solemnly some days earlier but also because  the ‘비-Day: Incredible Rain’ was the very first event when the Hungarian fans of Rain got together. It was an all-day program packed full of lectures on Rain's life and career, his concerts and film excerpts, stage performances, K-pop cover dances, short films about Korea, self made video compilations about Rain, quiz, Korean food tasting and an after party. 

Although we have not achieved every of our goals  (e.g. our negotiations have not succeeded  with the Korean film distributors), the event resonated well and we had a lot of good feedback. Our community has strengthened. Our knowledge has deepened about Korea. Many domestic and international relationships have formed by the event and by its video diary. We hope that we were able to demonstrate the good practices of Korean fan clubs (e. g. charitable activities) and in addition that we have presented an outstanding artist, Rain to the Hungarian audience. We hope that our event has strengthened the connection and mutual understanding between Korea and Hungary. Thanks for the KOFICE that made all these possible for us!A Cloud Hungary legszebb napja 2013. július 13. volt. Nemcsak azért, mert Raint ünnepeltük, aki néhány nappal azelőtt szerelt le ünnepélyesen a hadseregből, hanem azért, mert a ‘비-Day: Incredible Rain’ volt az első esemény, amelynek alkalmával először gyűltek össze Rain magyar rajongói. Ez egy egésznapos program volt, tele Rain életéről és pályafutásáról szóló előadásokkal, koncertjeinek és filmjeinek részleteivel, színpadi előadásokkal, K-pop cover dance-szel, rövidfilmekkel Koreáról, saját készítésű videó-összeállításokkal Rainről, kvízzel, koreai ételkóstolóval és egy after party-val.

Bár nem tudtuk megvalósítani minden célunkat (pl. nem jártak sikerrel a tárgyalásaink a koreai filmforgalmazókkal), az esemény jó visszhangra talált és sok jó visszajelzést kaptunk. A közösségünk megerősödött. Mélyült a tudásunk Koreáról. Számos hazai és nemzetközi kapcsolat jött létre a rendezvény és a videonapló nyomán. Reméljük, hogy be tudtunk mutatni számos jó példát a koreai rajongói klubok gyakorlatából (mint a jótékonysági tevékenységeket), és emellett megismertettünk egy rendkívüli művészt, Raint a hazai közönséggel. Bízunk benne, hogy az esemény erősíti a kapcsolatokat és a kölcsönös megértést Korea és Magyarország között. Köszönet a KOFICE-nak, hogy mindezt lehetővé tette számunkra!
Dear Rain!

This day was a great holiday for us.

Not only because we finally rejoiced at that ended the two difficult years of your military service, which was filled with brilliant successes and grueling hardships for you, but also because the members of our little team first met each other personally and we have introduced ourself for the first time as Cloud Hungary.
Good feeling was to experience that how strong love connects us with you and also that how much love we can turn to each other. On this day we learned important things about you and Korea as well, whose beauty and rich culture captivated us all.

We know that not all developed in such a way in the last period as you would have deserved, therefore we wish you wholeheartedly to forget the ordeal which you suffered without reason - we keep a dashing, excellent soldier in our memory.  

We admire your endless effort and your endless endurance, and we much appreciate your endless modesty and the dignity, as you bore the unexpected strikes also with head held high.

We waited for you sometimes patiently, sometimes impatiently for two years, and we believe that you're going to gladden us a lot of great music, dance and film roles soon again. We wish you a lot of strength and endurance, a lot of shiny successes in the future, and that you can find a supportive, wholeheartedly loving, loyal lover who help you to conquer the peaks which are still towering in front of you.

What is the best way to prove that this two year wasn't a real hiatus in you career?

Perhaps we ourselves, as Cloud Hungary, since we've shaped to one of your little cloud in this period and we further increased the huge clouds of the Rain-lovers.
Kedves Rain!


Ez a nap nagy ünnep volt nekünk.

Nemcsak azért, mert végre örülhettünk annak, hogy véget ért a katonaságod két nehéz éve, amely tele volt ragyogó sikerekkel és emberpróbáló nehézségekkel a számodra, hanem azért is, mert kis csapatunk tagjai először találkoztak egymással, és először léptünk a színre Cloud Hungary néven.

Jó volt megtapasztalni, hogy milyen erős szeretet köt össze bennünket Veled, és milyen szeretettel fordulunk egymás felé is. Fontos dolgokat tanultunk ezen a napon Rólad és Koreáról, melynek szépségei és gazdag kultúrája mindannyiunkat rabul ejtett.

Tudjuk, hogy nem minden úgy alakult az elmúlt időszakban, ahogyan megérdemelted volna, ezért szívből kívánjuk, hogy felejtsd el az érdemtelen megpróbáltatásokat - mi is a délceg, kiváló katonát őrizzük az emlékezetünkben.

Gratulálunk neked a helytállásodhoz és a kitartásodhoz, és ahhoz a méltósághoz, ahogyan emelt fővel viselted a nem várt csapásokat is.

Vártunk Rád hol türelmesen, hol türelmetlenül két évig, és hisszük, hogy nemsokára rengeteg nagyszerű zenével, tánccal és filmszereppel fogsz újra megörvendeztetni bennünket. Ezekhez kívánunk Neked nagyon sok erőt és kitartást, fényes sikereket, és hogy az előtted magasodó csúcsok meghódításához találj egy téged támogató, szívből szerető, hűséges társat.

Mi bizonyíthatná leginkább, hogy ez a két év sem volt valódi hiátus a szakmai jelenlétedben?

Talán éppen mi, a Cloud Hungary, hiszen ebben az időszakban formálódtunk felhőcskéddé, és gazdagítjuk tovább az Esőszeretők népes táborát.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


PHOTO AND VIDEO REPORT 
 FOTÓ- ÉS VIDEÓRIPORT


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 
SUMMARY / ÖSSZEFOGLALÁS
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 

DETAILED REPORT 

 RÉSZLETES BESZÁMOLÓ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
PREPARATIONS / ELŐKÉSZÜLETEK Already early morning the theater hall of Aranytíz Cultural Centre dressed in festive decoration. Skillful hands and sharp eyes helped that the all of the great poster find its best location.

The visitors were greeted by the Korean and Hungarian national flag at Aranytíz facade, and Taegukgi gently hugged its Hungarian partner.


Már kora reggel ünnepi díszbe öltözött az Aranytíz Kultúrház Tolnay Klári Terme. Ügyes kezek és éles szemek döntöttek arról, hogy a sok remek poszter közül melyik hová kerüljön.

A látogatókat a Taegukgi köszöntötte az Aranytíz homlokzatán, kedvesen átölelve a magyar lobogót.
The theater hall itself was very impressive and Rain's presence just increased further its shine.
It was beautiful, isn't it?


A terem önmagában is nagyon látványos volt, Rain jelenléte csak még tovább emelte a fényét.
Szép lett, ugye?


Our main sponsor, KOFICE (Korea Foundation for International Cultural Exchange) was watching us from a special place.


Fő támogatónk, a KOFICE (Korea Foundation for International Cultural Exchange) kiemelt helyről figyelt minket.

Some pictures about our team / Néhány kép a teamről:


Taegukgi is yet in Kata's caring hands. 

A Taegukgi még Kata gondos kezeiben pihen.


 Wow, it's how big... :)

Hű, ez mekkora... :)


... and how irresistible...  No, Veronika doesn't sleep :)

... és milyen ellenállhatatlan... Nem, Veronika nem alszik :)


Meanwhile the dancers rehearsed diligently. 
They did not even notice that Rain persistently tried to give a bouquet of flowers them.

A táncosok közben szorgalmasan próbáltak.
Még Rainnel se foglalkoztak, aki pedig szorgalmasan nyújtogatta feléjük a virágot.


MBLAQ also waited patiently for the Shinshoku Fever (this was the name of the after party) 
to become a gift for those fans who implement the most creatively 
the black and white dresscode (which are Rain's favorite colors).

Az MBLAQ türelmesen várta a Shinshoku Fevert,
hogy a fekete-fehér dresscode (Rain két kedvenc színe) legötletesebb megvalósítóinak
kezébe juthasson.


Fortunately, it could be sorted...

Szerencsére volt miből válogatni...


Nemsokára érkezett a közönség is, Kata ellátta őket minden jóval, meg is gyűrűzött mindenkit, ami ellen senki sem tiltakozott, sőt kitörő örömmel fogadta, hogy így részese lehet éjszaka egy free after partynak.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
QUIZ / KVÍZ


Az érkezők azonnal szemet vetettek a dekorációra, és mivel a helyi RAIN-KVÍZ legjobb kitöltőjének éppen egy plakátjutalmat ajánlottunk fel, ezért már az első percekben lázasan hozzáfogtak a helyes válaszok megtalálásának. Nektek sikerült volna nyernetek? (A hiányzó betűket képzeljétek a helyükre, éppen úgy, ahogyan azok a kinyomtatott szövegeken ott voltak.)💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦LECTURES AND SCREENINGS

ELŐADÁSOK ÉS VETÍTÉSEK💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
De nem maradt sok idő a töprengésre, mert ezekkel a képsorokkal kezdetét vette a nagy nap:
Rain virtuális megérkezését követően a továbbiakban még egy kicsit tanulmányoztuk a felhők lenyűgöző kavargását. Az első, felvezető téma címe:
THERE IS NO RAIN WITHOUT CLOUDS

What is The Cloud? The introduction of Cloud Hungary.

Rain’s fan clubs (countries, activities, examples from our conversations through letters).
The goals of the Hungarian club, activity, founding members.

Lecturer: Erzsébet Both


FELHŐ NÉLKÜL NINCSEN ESŐ   
  
Mi is az a Cloud? Rain rajongótáborai. A Cloud Hungary bemutatása.

Előadó: Both Erzsébet
Cloudok a nagyvilágban💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
A könnyed bevezető után egy fajsúlyosabb téma következett Rain kapcsán, ne is tagadjátok, hogy sokatok kedvenc előadójától :) Dr. Csoma Mózes most is a tőle megszokott alapossággal és közérthetőséggel vezetett be mindenkit Korea történelmének izgalmas utolsó évtizedeibe, és mesterien szőtte mondandójába a Rain személyes sorsával való találkozási pontokat is. 
 RAIN (JUNG JI-HOON
AS THE SYMBOL OF THE 21ST-CENTURY KOREA - 1

The last twenty years of the country, the changing of the country, and new cultural phenomena, 
especially the Korean wave paralleling Rain's life history

Lecturer: Dr. Mózes Csoma
Department of Korean Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University

RAIN (JUNG JI-HOON) 
MINT A 21. SZÁZADI KOREA SZIMBÓLUMA - 1

Történelmi vázlat, az ország átalakulása, az új kulturális jelenségek, 
különös tekintettel a koreai hullámra, párhuzamba állítva Rain élettörténetével

Előadó: dr. Csoma Mózes
ELTE Bölcsészettudományi Kar Korea Tanszék


  
 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

A témát Harkai Daniella folytatta. Előadásának középpontjában Rain úttörő szerepének ismertetése állt, de nagyon érdekes elemzést is hallhattunk a hagyományos és a modern értékek egymásnak feszüléséről Rain személyiségében és szakmai munkásságában.
RAIN (JUNG JI-HOON
AS THE SYMBOL OF THE 21ST-CENTURY KOREA - 2


 What was Rain the first at?

 Lecturer: Daniella Harkai

RAIN (JUNG JI-HOON) 
MINT A 21. SZÁZADI KOREA SZIMBÓLUMA - 2

Mi mindenben volt Rain első?

Előadó: Harkai Daniella


Az előadás prezentációs anyaga


 Az előadáshoz kapcsolódóan levetített videó:

Rain - Stephen Colbert táncpárbajEnnek a felvételnek a levetítésére nem jutott idő, de mindazoknak, akik ellátogattak erre az oldalra, most jutalmul megmutatjuk. :)


Rain és Jan Vogler
a Drezdai Zenei Fesztivál keretében tartott koncerten
2011. május 19-én a Semperoper színpadán

 


 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Mi lehet a távol-keleti országok sikereinek titka? A tudás erős alapozására építő fogyasztói társadalom, melynek egyik sikerágazata a tömegkultúra és a szórakoztatóipar. Both Erzsébet hangos gondolkodása az összefüggésekről a következő előadásban.
STORY OF SUCCESS – THE POWER OF SYNERGY

Art, culture and entertainment industry, education as means of economic growth. Introduction of synergies within Rain’s career.

Lecturer: Erzsébet Both

SIKERSZTORI - A SZINERGIA EREJE 

A művészet, a kultúra és a szórakoztatóipar, valamint az oktatás, mint a gazdaságélénkítés
hatékony eszközei. Tradíció, identitástudat, jövőkép.

Előadó: Both Erzsébet


Az előadás közben levetített videoklip:


MBLAQ - Cry
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Rain 2007-ben, alig 25 évesen már nemcsak saját karrierjének menedzsmentjét vonta saját irányítása alá, hanem tudásának és tapasztalatainak legjavát azonnal továbbadta a következő zenészgeneráció felneveléséhez. Tanári és produceri tevékenységének eredménye az egyik legsikeresebb fiúcsapat, az MBLAQ lett. Erről a munkáról, és a természetesen a nagy kedvencekről hallhattunk előadást az MBLAQ Hungary képviselőjétől.

RAIN, THE TEACHER AND THE PROCUDER

Preparing the MBLAQ


Lecture of MBLAQ Hungary


RAIN TANÁR ÚR, A PRODUCER

Az MBLAQ felkészítése

Előadás: MBLAQ Hungary

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


GASTRONOMICAL SHOW
of the ‘Lunchbox’ Korean restaurant

GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓ
a "Lunchbox" koreai étterem kínálattából
Az ebédszünetben a Lunchbox Étterem által készített finom koreai ételekkel ismerkedhettek a kezdők, vagy élvezhették újra a kimchi, a bulgogi vagy a cheyuk bokum nyújtotta kulináris élvezeteket a koreai gasztronómia kedvelői. Köszönet Garai Patríciának a sok előzetes segítségéért és a kedves kiszolgálásért!Az ebédszünetben maradt még idő...


... a kvíz kérdései feletti fejtörésre
...megörökíteni a jókedvünket

...nyelvi nehézségeket is áthidaló üzeneteket
küldeni Rainnek

A nagyteremben eközben Rain reklámfilmjeiből vetítettünk egy hosszú összeállítást.
Vajon csodálkozik-e valaki azon, hogy minek volt a legnagyobb sikere?

Rain szokásához híven ellenállhatatlanul kedves volt, ahogyan a virágot nyújtotta a hölgyeknek, amit mindenki máshogyan fogadott:


...ki vagányan

...ki megilletődötten
...ki játékosan
... ki visszafogottan... volt akit a pillanat
egyedisége ragadott meg

..ki elragadtatottan

...ki tartózkodóan

...Rain kapott egy puszit is a homlokára

...csoda-e, ha ragyogott örömében?
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦THE COLOURS OF THE DAY: BLACK & WHITE 

A NAP SZÍNEI: FEKETE & FEHÉRTalán a képeket nézve feltűnt, hogy a hölgyek ezen a napon többnyire fehér és fekete színű ruhákat viseltek. Ez nem a véletlen műve, hanem sokan napközben is tartották az estére ajánlott dresscode-ot - mert azt kértük, hogy az afterparty-ra mindenki érkezzen Rain kedvenc "színeibe" öltözve.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
A délutáni program a nap egyik leglátványosabb eseményével kezdődött: a színpadot birtokba vették a Koreai Kulturális Központ tánccsapatai. Elsőként virtuálisan a B-team a filmvászonról, mivel sajnos ők nem tudtak személyesen jelen lenni. De utána jött  a live show, és a Double Light, a Rule Ent. és a Copy&Paste táncosai igazán kitettek magukért.

K-POP COVER DANCE! LIVE! 

B-Team Projects / Double Light / Rule Ent. / Copy&Paste

A B-Team Projects sajnos nem tudott élőben fellépni, ezért egy videóval képviseltették magukat a cover dance programban:

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦SHORT FILMS / RÖVIDFILMEKVoltak, akik Rain kapcsán fedezték fel Koreát, és voltak, akik Korea kapcsán találtak rá Rainre. Az utak különbözőek, de az ország kultúrája iránti szeretet közös. Czibolya Kálmán rövidfilmjének segítségével meg is idézhettük, hogy mi mindent szerettünk meg Koreában. Majd megnéztünk még két országimázs-hirdetést is, melyekben nem más ajánlotta Koreát figyelmünkbe, mint Rain.I LOVE KOREA, BECAUSE... 


KOREA SPARKLING - RAIN 1-2.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


WELCOME SPEECH BY OUR PATRON / A VÉDNÜKÜNK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE


MR. YOUNG SUP KWON
the director of the Korean Cultural Center BudapestKWON YOUNG SUP ÚR,
 a Koreai Kulturális Központ igazgazójaNagy örömmel töltött el bennünket, hogy rendezvényünk védnökségét elvállalta Kwon Young Sup úr, a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója, sőt, kedves szavaival köszöntötte is lelkes társaságunkat. 
THOUGHTS OF OUR PATRON / VÉDNÖKÜNK GONDOLATAI 
 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
RAIN REFLECTION & FALLS OF WORDS 2013 
Announcement of the winner applicantsRAIN REFLEXIÓK ÉS SZÓZUHATAG 2013
A pályázatok győzteseinek kihirdetése
És most dőljön mindenki hátra a karosszékében, mert egy kiváló novellát hallgathat meg Kocsis Kata felolvasásában. Az "Amikor erősen esett az eső" című írás a Szózuhatag 2013 elnevezésű pályázatunkra érkezett, szerzője Gerstner Anna. 

The winner is: "When It Rained Heavily" - a short novel by Anna Gerstner
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Mindig meglepő, ha valaki tiszta egyszerűséggel tudja megfogalmazni élettapasztalatait. Általában erre az emberek érettebb életkorokban képesek, amikor már egy teljes életút sikereiből és kudarcaiból gazdálkodva összegzik bölcsességgé megélt sorsukat. Ezért is különleges, amikor egy nagyon fiatal, éppen csak huszonéves fiatalember mond olyan dolgokat, melyek esszenciális sűrűségűek. Rain gondolatai ilyenek, és sokan most szembesültek ezzel először, ezért is volt rendkívüli élmény az a tapintható csend, mely a filmes összeállítás végén uralta az Aranytíz termét.
RAIN SAID – PEOPLE SAID

Testimony about preparation, about successes and struggles

Narrators: Domokos Wootsch and Andras Both actors

RAIN MONDTA - RÓLA MONDTÁK

Narrátorok: Wootsch Domokos és Both András színészek


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
Ezek után következő előadónknak, Sándor-Sarkadi Veronikának sem volt könnyű belevágnia Rain színészi alakításainak izgalmas témájába. Veronika szakmáját tekintve pszichológus, és ennek megfelelően talált is egy nagyon érdekes, megfontolásra méltó gondolatmenetet, mellyel Rain három fontos szerepét fűzte sorba.
THE FACES OF A CHARISMATIC ACTOR
Rain in the mirror of his roles

Lecturer: Veronika Sándor-Sarkadi
EGY KARIZMATIKUS SZÍNÉSZ ARCAI
Rain a szerepeinek tükrében

Előadó: Sándor-Sarkadi Veronika

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
SHORT FILMS / RÖVIDFILMEK

Directed by Kálmán Czibolya
A szünetben ismét Czibolya Kálmán rövidfilmjeiből vetítettünk néhányat, most az egyik legszebbet idézzük ide, már csak azért is, mert hatalmas eső van benne :)

KOREA'S PRAYER / KOREA IMÁJA

 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

A nap talán leglátványosabb műsorszámához érkeztünk a szünet után. Az Urban Dance Crew, a Bangerz Crew és a Sick Seven tagjai arra vállalkoztak, hogy megmutassák nekünk azoknak az urbánus táncstílusoknak a tiszta formáit, melyek a 70-es évektől napjainkig kialakultak, és amelyeket rendkívüli kreativitással Rain is beépít a koreográfiáiba. A stílusok kialakulásának történetébe bevezető dokumentumfilm rövid részlete után a színpadon élőben is láthattuk, hogy milyen is a breaking, a locking, a popping, a hip-hop, a wacking vagy a house. Külön köszönet Szederkényi Zsolt 'Papi'-nak a segítőkészségéért, és mert átérezte, hogy ez a nap mennyire fontos nekünk.

 RAINDANCE - URBAN DANCE

The roots of the choreographies


Urban Dance Crew, Bangerz Crew, Sick Seven


ESŐTÁNC - VÁROSI TÁNC

A koreográfiák gyökere

Az Urban Dance Crew, a Bangerz Crew és a Sick Seven műsora


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Rainről mindenki tudja, hogy rendkívül merész dolgokra képes, és folyamatosan próbálgatja a saját határait. A kihívásokról és a bátorságról szólt a nap következő fejezete, mely felvezetése volt annak, hogy miért is a Bátor Táborra találtunk, amikor egy olyan szervezetet kerestünk, amelyet rokonítani tudtunk Rain lényegi vonásaival.

TEST OF COURAGE
Relationship between rain and challenges

Lecturer: Erzsébet Both

BÁTORSÁGPRÓBA
Rain és a kihívások viszonya

Előadó: Erzsébet Both
This video was the illustration of the topic / Ez a videó volt a téma illusztrálása

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a koreai rajongói klubok jó gyakorlataiból már a legelső alkalommal megpróbáljunk valamit meghonosítani itthon is, és az adományozási gyakorlatot különösen fontosnak éreztük. Ezért kértük a Rain-nap résztvevőit, hogy bármily csekélységgel is, de járuljanak hozzá a Bátor Tábor tevékenységének támogatásához. Az alapítvány képviselőjétől, Tóth Juliannától megtudhattuk azt is, hogy az élményterápiás alapon működő tábor alapítója nem más volt, mint egy másik híresség, Paul Newman. Hiába, a nagyszerű színészek sok mindent tudnak az életről.ANGELIC RAIN

Doing something is good and makes you feel good

Donation for Bátor Tábor (Camp Courage) Foundation

ANGYALI RAIN

Jót tenni jó dolog és jó érzés

Adományozás a Bátor Tábor Alapítvány részére


Mivel az idő nagyon elszaladt, ezért Rain jótékonysági tevékenységeiről csak pár szót ejtettünk ez alkalommal, megígérve, hogy a következő találkozónkon erről a témáról részletesebben fogunk beszélni, hiszen meglehetősen sokrétű tevékenységről van szó. Most csak annak megemlítésére maradt idő, hogy a tárgyi vagy pénzbeli támogatás nyújtásán túl Raintől nem áll távol a kétkezi segítségnyújtás sem, mint ahogyan azt a 2008. januárjának közepén Korea partjainál bekövetkezett olajkatasztrófa képei is tanúsítják. Decemberben egy tankhajóból tízezer tonna olaj ömlött a tengerbe, amely 20 km-es szakaszon érte el Korea partjait. Rain az édesapjával és a J.Tune munkatársaival elment az érintett partszakaszra, ahol a fagyos vízben segédkeztek a terület megtisztításában. Természetesen a személyes munkán túl Rain komoly adománnyal is segítette a katasztrófa érintettjeit, 30 millió won (több mint 7 millió Ft) értékű ivóvizet és téli ruhát juttatva el hozzájuk.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


A délután fénypontja mégiscsak az az esemény volt, melynek örömére az egész nap programja szerveződött: Rain nagyszerűen teljesítette a 21 hónapos kötelező katonai szolgálatát, és 637 napi kemény időszak után 2013. július 10-én leszerelt. A rajongók számára ez mindenhol a világon örömünnep volt, mert végre véget ért a kényszerszünet, amely időlegesen megakasztotta  Rain ragyogó pályaívét. A katonaság ideje sok fizikai és lelki megpróbáltatással is járt, nem várt fejleményeket is hozott, de ezen a napon a nehézségeket és a méltánytalanságokat csak halványan idéztük emlékezetünkbe, igyekeztünk azokra a dolgokra koncentrálni, melyek maradandóan megőrzésre érdemesek.

Erre az alkalomra egy filmet készítettünk, amelyet az alábbi szavak vezették be. További tudnivaló, hogy az I'm So Fortunate című dal alatt, amelyet Rain énekel, minden egyes kép más és más Consolatory Train koncerten készült. Még végignézni is sok, nem hogy végigcsinálni, és akkor a többi fellépésről vagy a negyven adás körüli Sebességvágy című rádióműsorról nem is beszéltünk.

LOYALTY! THE STORY OF TWO HARD YEARS
A look back on the time in the army
with historical military songs

HŰSÉG! KÉT NEHÉZ ÉV TÖRTÉNETE
Visszatekintés a seregben töltött időre
történelmi katonadalok kíséretével


SOLDIER'S THINGS / KATONADOLOG
 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


COMMON SINGING / KÖZÖS ÉNEKLÉSGondoltuk, hogy ezek után milyen szép lenne, ha együtt elénekelnénk Rainnek a Friends (Barátok) című dalát, de úgy tűnik, hogy ezen még egy kicsit dolgoznunk kell. Az együtt éneklésből inkább együtt dúdolgatás lett, ezért majd jövőre megismételjük, hátha jobban sikerül. A dalszöveget már mindenki ismeri, senki nem mondhatja majd, hogy nem volt ideje gyakorolni :)💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦A szünetre megérkeztek a sütemények is a Cake Shop látványos és nagyon finom cupcake-kjei formájában, amelyek igazán megédesítették az esténket. Az üzenőfalra még fel lehetett írni az utolsó üzeneteket, vagy megpróbálni kiolvasni, hogy mit is írtak a többiek.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Rövidesen neki is indultunk a nap utolsó másfél órás programjának, mely Rain koncertjeinek világába vezetett be, és természetesen sok-sok zenei bejátszást tartalmazott. Éppen emiatt erről nem tudunk felvételt mutatni, meg kell elégednetek egy érdekes prezentációval, mely Rain koncertkörútjainak és jelentősebb fellépéseinek útvonalait ábrázolja, a teljesség igénye nélkül. A teremben viszont egy-egy szám alatt igazi koncerthangulat uralkodott, ha legközelebb eljöttök, ti is megtapasztalhatjátok. Addig azoké a kiváltságosoké marad az élmény, akik végig kitartottak ezen a napon - pedig az éjszaka még előttünk állt.
WORLD STAR RAIN
The Univerze of Rain's music world / Stage designs / Rain, the fashionista
A VILÁGSZTÁR RAIN

Rain zenei univerzuma, a koncertek látványvilága, 
a fashionista Rain

Presentation / Prezentációs anyag

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


És ha kicsit megkésve is, de megtudhattuk, hogy melyik az a tíz dal, amelyet a magyar rajongók leginkább kedvelnek Rain jobbnál jobb dalai közül. Nem is kell említeni, hogy a listára fel nem került daloknak is külön rajongótáboruk van :)

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦Végezetül köszönetet kell mondanunk valakinek, aki nélkül nem tudtuk volna megosztani veletek a nap eseményeit: Turó Roland videófelvételeit láthatjátok az oldalon, hálásak vagyunk neki, hogy felajánlotta segítségét és egész nap fáradhatatlanul dolgozott!
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Voltak, akik számára ezzel az előadással véget ért ez a hosszú nap, de sokan felvillanyozódva a koncertképek hangulatától továbbmentek a Shinshoku Feverre, ahol este 9-kor kezdetét vette az MBLAQ RAINY NIGHT. Hajnali négyig folyamatosan szóltak RAIN és az MBLAQ pörgős dalai, természetesen sok aktuális K-pop sláger között. Rengetegen örömmel tettek eleget a dresscode felhívásnak, és Rain két kedvenc színe: a fekete és a fehér uralta a helyszínt. Ha megérkeznek a fényképek erről az afterparyról, akkor azokat is megosztjuk veletek.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

MBLAQ RAINY NIGHT
IN BLACK & WHITEK-POP PARTY FOR THE MUSIC OF RAIN AND MBLAQ 
WITH DJ AND VJ TEAM OF
SHINSHOKU FEVER


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


Köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a szép napot, ha jól éreztétek magatokat, akkor gyertek el jövőre is. Addig is kísérjétek figyelemmel Rain sorsának alakulását, támogassátok őt és vigyétek hírét hihetetlen tehetségének! Hiszen tudjátok: Felhő nélkül nincsen Eső.


🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


PROMOTIONAL MATERIALS 

PROMÓCIÓS ANYAGOKPROGRAM - gördítsd lejjebb az oldalt, vagy:    »»» megtekintés     »»» letöltés

     JELENTKEZÉSI LAP - 1   Június 30-ig várjuk!   »»» letöltés

     JELENTKEZÉSI LAP - 2    Július 5-ig várjuk!    »»» letöltés

     ADOMÁNYOZÁSI LISTA A BÁTOR TÁBOR RÉSZÉRE     »»» megtekintés, kitöltés

A jelentkezés az esetleges szabad helyek erejéig a határidők lejártát követően is folytatódik, de ekkor étkezést már nem tudunk biztosítani. Túljelentkezés esetén a későn jelentkezők várólistára kerülnek.


A PLAKÁT innen letölthető

A CLOUD HUNGARY CÉLJAI  


A közös énekléshez nézd meg RAIN FRIENDS című dalának magyarul feliratozott videóját (gördíts lejjebb), vagy töltsd le a dal szövegének magyar fordítását     »»» letöltés  (javított változat!)

Szavazások:
RAIN TOP 10 - lezárult
A RAIN MOVIE 4»»1 és a RAIN DRAMA 4»»1 szavazások még folyamatban, a facebook eseményoldalon


Eseményoldal a Facebookon

Reklám


Rain a Friends-et énekli a Tokyo Dome-ban,
és mi is fogjuk a 비-DAY keretében, szóval gyakoroljátok!

thumb
A magyar szöveg már a képeken :)
A Shinshoku Fever hirdetése az éjszakai MBLAQ RAINY NIGHT-ról

(A 비-DAY: INCREDIBLE RAIN résztvevőinek a belépés ingyenes, 
de ahhoz fel kell tudni mutatni a részvételt igazoló karszalagot!) 

Látjátok, hogy Rain milyen kedvesen ügyel
a fiúkra a magasból? :)🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése